Gerb. smiginis.lt pirkėjai, 


Siekdami saugoti Jūsų privatumą ir atsižvelgdami į 2018 m. gegužės 25 d. pradedamą taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei norėdami tęsti draugystę su Jumis, informuojame, jog:


rūpinantis Jūsų duomenų saugumu, mums patikėti ir teikiant paslaugas gauti asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsnio įpareigojančių nuostatų, nebent su Jumis sudarytas individualus susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo. Maloniai pateiksime visą Jums rūpimą informaciją, Jums kreipiantis šiais kontaktais:


Tel. numeriu: +370 687 86951


El. paštu: erikas@smiginis.lt

Ačiū, kad perkate.
 UAB „Inerma”